istemsiz idrar kaçırma, idrarı tutamama durumu. kısaca idrar torbası nın işlevini kaybetmesi .kadınlar da diğer gruplara göre daha fazla rastlanır.