(bkz:infertilite) çiftlerin bir yıl boyunca korunmasız bir şekilde ilişkiye girmelerine rağmen gebeliğin gerçekleşememesi olarak tanımlanabilir.