beyin vasküler malformasyonu.
düşük debili bir beyin damar anomalisi.
daha basit bir tanım ile beyin de görülen küçük çaplı damarsal bozukluk.
nadir olarak büyük çaplı da olabilirler . Kesinlik ile bir tümör değildir. kan ile dolu ince duvarlı odacıktan oluşur.
epilepsi ile beraber görünebilir. Genel şikayet şiddetli baş ağrısıdır.