1966 yılında trabzon doğumlu Prof. Dr. Kemal Memişoğlu istanbul il sağlık müdürüdür.1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.1995 yılında ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı.1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu.istanbul üniversitesi (bkz:) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yapmıştır.2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü olmuştur.2009 yılında Beykent Üniversitesinde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini bitirmiştir.2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmıştır.ekim 2016 dan beri istanbul il sağlık müdürü olarak görevini yapmaktadır.ayrıca Prof. Dr. Memişoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır.
görsel