KETİLEPT etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.
Aynı zamanda psikiyatri doktorunun uyku problemi yasayan kişilere reçete ettiği bir ilaç.süper uyutur.