Doğuştan olmayan sonradan öğrenilen davranış, tutumdur. Genel kişilik özelliği olarak kendini yetersiz, değersiz ve öz güvensiz olan kişilerde daha sık görünür. Dozunu kaçırmadığı sürece sakıncalı değildir. Ama oldukça yıpratıcı olabilir. Kendisinde eksik gördüğü herşey bu tip insanlar kıskanabilirler. Güzelliğinizi, evinizi, başarınızı say say bitmez. Ha sadece insanlarda yok hayvanlarda da kıskançlık vardır.
Söylemek istediklerimin iç sesi olmuşsun kont, ilaveten kıskançlık kötülükle yoğurulmuştur, kıskanç insanlardan her türlü kötülük beklenildiği gibi onlarda olmayan tek erdem iyiliktir.