Yazarı: Yücel yanıkdağ.
Yakın dönem tarihine dair okuduğum, kesinlikle en güzel kitaplardan biri. Osmanlı savaş esirlerinden ve onların durumundan başlayarak 1960’lar Türkiye’sine kadar tıp ve milliyetçilik konusu dolu ve ayrıntılı biçimde ele alınmış. Hemen her sayfanın altındaki kaynakçalar da çok faydalı ve meselenin başka yönlerine meraklı okuyucuya rehber olacak şekilde düzenlenmiş. Tıp, tıp tarihi, milliyetçilik, esaret ve erken cumhuriyet dönemine ilgi duyan kişilerin keyifle ve bilgilerini kesinlikle artırarak okuyacakları bir kitap. Özellikle o dönemde hayli etkin olan dejenerasyoncu teoriye dayalı bir yaklaşım benimseyen Osmanlı-Türk nöropsikiyatrlar hakkında belgeli, ilginç, kanıta dayalı yorumlar ve çıkarımlar belli bir sistematikle sıralanmış. Belli bir alanın okuyucusu için hayli yüksek bir ilgiye mazhar olacağını /olduğunu düşündüğüm bu kitaptan, bu denli geç haberdar olmak da benim kusurum olsun...