h1 invers agonisti. aynı zamanda güçlü bir serotonin gerialım inhibitörü.genelde öksürük şuruplarında, serotonerjik aktivitesi olan dextromethorphani ile beraber işlev görür .