Belirsizlik içerisinde yaşayan biz insanların, bir kaos içerisinde rastlantısal karşılaşmalarının, fiziksel yapımızda yarattığı şok etkisini, zihnimizin tek amacı olan varlığını sürdürmek ideali çerçevesinde bir kayıt olarak saklaması ve hayatı boyunca karşılaştığı çoğu şeyde şok etkisinin yarattığı deneyimleri daha önceki deneyimlerimizle ilişkilendirerek kendi içerisinde bir karakter ve kişilik oluşturması, verdiği tepkilerin, anlık olaylara karşı hissettiği duyguların, yaptığı her davranışın aslında daha önceki deneyim ve tecrübelerin sonucunda ortaya çıkan karakter ve kişilik belirtilerinin bizde yaşattığı cümle sanırım benim ilişkilerim de kontrol edilemediğim cümlem ben insanlara 0 güven ile yaklaşırım o güveni kazanmak yada kaybetmek sana bağlıdır . cümlesidir.