Sülfonamid ve Diaminoprimidinler kombinasyonuyla yapılan bir ilaçtır. Tek başlarına verildiğinde bakteriostatik etki yapan bu ilaçlar sinerjistik etkileşim sayesinde bakterisid etki oluşturur. Gram + jermleri olduğu kadar gram - jermleri ve bazı protozoerleri ya da aktinomiçes türlerini içine alan geniş bir spektruma sahiptir. koch basili mycobacterium tuberculosis mikoplazma ve treponema kotrimoksazole dirençlidir. Tedavide başlıca üriner, solunum yolları ve gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Günümüzde pneumocystis carinii nin pulmoner enfeksiyonlarının tedavisinde öncelikli ilaçtır. En sık yan etkisi deri lezyonlarıdır.