İslam alemi tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Arefe gününden önceki yani zilhicce ayının sekizinci günene terviye denir
Her kurban bayramı namazında tüm camii hocalarının hz.ibrahimin rüyasında oğlunu kurban etmesi tabir edilmiş ve böylece vahiy olmuş hikayesiyle hutbeye başlandığı bayramdır.