laktoz intoleransı sütte bulunan temel karbonhidrat olan laktozun sindirilememesine bağlı olarak gelişen bir sindirim sistemi hastalığıdır. başta şişkinlik, ishal ve karın ağrıları olmakla birlikte bir çok şikayete yol açar. laktoz intoleransı olan hastalar laktozun parçalanmasını sağlayan laktaz enzimini yeteri kadar üretemezler. laktoz 2 tane şeker molekülünden oluşan bir disakkarittir(bkz:1 molekül glukoz 1 molekl galaktozdan oluşur. bağırsaklardan kan dolaşımına emilebilmesi için laktozun laktaz enzimi tarafından glukoz ve galaktoza ayrıştırılması gereklidir. yeterli laktaz olmadığında laktoz(bkz: emilmeden bağırsaklardan geçer ve semptomlara sebep olur. laktoz anne sütünde de bulunur ve hemen hemen herkes laktozu sindirme becerisiyle doğar. 5 yaşın altındaki çocuklarda laktoz intoleransı görülme oranı oldukça düşüktür. günümüzde laktoz intoleransı toplumun 'índe görülmektedir. bazı ülkelerde oranlar değişebilmektedir. laktoz intoleransı belirtileri nelerdir?uygun olarak tedavi edilmediğinde laktoz intoleransı ciddi sindirim şikayetlerine yol açar. en sık görülen semptomlar şişkinlik, abdominal(bkz: kramplar, ishal ve gazdır. bazı hastalarda acil tuvalete gitme isteği, bulantı, kusma, bel ağrısı ve bazen de kabızlık görülebilir.