legionella adlı bır bakterinin neden olduğu akciğer enfeksiyonudur. solunum yoluyla bulaşır.