çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilen bir tür deri hastalığıdır. bulaşıcı değii.iyi huyludur. genelde uzun süre devam eder ve dönem dönem artıp sönebilir.deride küçük yassı parlak ve kaşıntılı papüller mevcuttur.