Ebeveyn hücrelerinin yarısı sayıda kromozom içeren gametleri üreten hücre bölünmesi.