(bkz:klimakterium) dönem içerisinde mihenk taşı olarak adlandırılan evredir. over folikül aktivitesinin kaybedilmesi sonucunda menstrüasyonun kalıcı olarak kesilmesidir. Doğal menopoz; 12 ay boyunca devam etmeyen amenoreden sonra oluştuğu bilinmektedir. cerrahi menopoz; iki taraflı overlerin çıkarılması (bilateral ooferoktomi) ile menopozun oluşmasıdır.