iç kulak sıvısının basıncının artmasıyla oluşan işitme kaybı,kulak çınlaması ve vertigo atakları ile seyreden iç kulak yolu hastalığıdır.
tinnitus ve tek taraflı işitme kaybı ile birlikte vertigonun da eşlik ettiği ataklar ile belirtili gösteren durumdur.