somatik şikayetler -->sıcak basması, kalp rahatsızlığı, uyku problemleri, eklem-kas ağrıları
psikolojik şikayetler -->keyifsizlik, sinirlilik, endişe/kaygı, fiziksel ve zihinel yorgunluk
genitoüriner şikayetler -->cinsel sorunlar, haznede kuruluk, idrar problemleri