insanı cinnet seviyesine getirebilen bir hastalık. özellikle kulak (duyma) hassasiyetine sahip bireyler için sosyal yaşantılarını kaos yapabilecek bir hastalık olan mizofoniyi en ufak sese tahammül edememe diyebilriz.klavye tuşlaması,ağız şapırdatma,tırnak kesme,kısacası yaşamı devam ettirmek için gerekli olan olayları gerçekleştirir iken çıkan her sesten tiksinme durumu.. görsel
İlk olarak 2001 yılında Jastreboff tarafından tanısı konularak nörolojik ve psikolojik hastalık statüsüne girmiştir.
2001 yılında keşfedilen hastalık. Gürültüden ve sesten nefret etme olarak tanımlanmış.