kaslarda güçsüzlük ve küçülmeyle karakterize kas yapısının bozulması hastalığıdır.