bireye verilen narkotik madde ile kişinin bilinç altını dışarıya çıkartma durumu.