ödemeler dengesi bir ülkenin dış alemle olan mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra finans ve sermaye hareketlerini de kapsar.cari açık veya cari fazla,dış alemle olan tahsilat ve ödemeler farkını dengeleyen poztitif veya negatif tutarı ifade eder.negatif fark yani açık,dış tasarruf kullanıldığını ve borçlanma yapıldığını,pozitif fark ise dışa aktarılan tasarruf bulunduğunu gösterir.ilk durumda cari açıktan,ikinci durumda ise cari fazladan söz ederiz.
Bende de aldığı çıkardığı takibi(bkz:açt) kavramını çağrıştırdı:))( bkz:balans)