Dr. Öner NERGİZ,AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜdür.Sağlık bakanlığımızın sağlık teşkilatını tek çatı altında toplama çalışmaları kapsamında göreve gelmiştir.Kendisi hekimlik, Amasya Tabip Odası Başkanlığı ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştur.
görsel