1 . dermatofitler : primer yerleşir . en sık ; t. rubrum , t. mentagrophytes2. küfler : sekonder yerleşir . en sık ; aspergillus , cephalosporium fusarium3. mayalar : sekonder yerleşir . en sık ; candida albikans , c. parapsilosis olarak 3 çeşidi vardır