uzman doktor, 6 yıllık temel tıp eğitimi sonrası istediği branşı seçerek o alanda uzmanlaşan hekim.
operatör doktor, cerrahi bölümün tıp bilimleri uzmanıdır. kısacası saygı duyulacak doktorlardır. cerrahi operasyonlar onlardan sorulur.
farka gelince, birisi cerrahi üzerine yoğunlaşmıştır diğeri seçtiği branşın cerrahi ve cerrahi olmayan alanları üzerine.
altı yıl süren tıp eğitimini başarı ile tamamlayan tıp fakültesi öğrencileri, mezuniyetleri sonrası pratisyen hekim unvanını alırlar. Bu unvanın üzerine ekstra bir eğitim ya da sınava tabi tutulmaksızın sağlık kurum/kuruluşlarının uygun kadrolarında doktor (bkz:unvan) ı ile hasta muayene edebilir, reçete yazabilirler. bu aşamadan sonra pratisyen doktorlar uzman doktor unvanına sahip olmak isterlerse (bkz:tus) (tıpta uzmanlık eğitimi sınavı) sınavına girerler. tus sınavından sonra aldıkları puanlar ve tercihleri doğrultusunda ihtisas tercihi yaparlar. bu cerrahi olabileceği gibi dahili branşlarda olabilir. ihtisas süreleri 4-6 yıl olarak değişiklik gösterebilir. bu sürenin sonunda başarılı olan pratisyen doktorlar, uzman doktor unvanını almaya hak kazanırlar. Cerrahi branş ya da dahili branş tercih etmeleri uzman doktor unvanlarını etkilemez. Cerrahi branşta uzmanlık eğitimlerini tamamlayanlar ayrıca operatör doktor olarak anılırlar.

demem o ki, operatör doktor ve uzman doktor arasında teorikte fark yoktur. pratikte, biri ameliyat yapar, diğeri yapmaz. Uzman uzmandır :)

(bkz:temel tıp bilimleri)
(bkz:dahili tıp bilimleri)
(bkz:cerrahi tıp bilimleri)