görsel
bazen bir yılan bazen bir ejderha ile temsili resim çizilebilir.Ouroboros kelimesinin açılımı ise kendini yiyen yılandır.sonsuzluğu ifade etmek için kullanıldığı gibi simyacışar tarafından denge anlamını da taşır.Kendini yaratmayı sembolize eden bir simgedir.