kişinin, iç gözlem yoluyla; psikolojik, sosyal, kültürel, duygusal, kültürel, fiziksel varlığını ve bütünlüğünü çevresindeki topluluktan ve bireylerden ayırıp kendini görebilmesi, farklarını bilmesi, gerçekte kim ve ne olduğunu doğru bir tutumla bilmesidir. Yeri gelmişken içgörü ile karıştırılmasın ona sonra geleceğiz şimdilik bakmayınız öyle kalsın, çoğunuz biliyor, bilmeyenler de biliyormuş gibi yapsın. ( bu arada yazında genelde "öz farkındalık" şeklinde ayrı yazılıyor ama ben iki kelime yeni bir anlam ifade ettiği için "özfarkındalık" şeklinde birleşik yazacağım).
Özfarkındalık olur da türleri olmaz mı?
Fiziksel özfarkındalık: ses özellikleri, beden dili, beden ölçüsü ve kişinin diğer tüm fiziksel özellikleriyle ilgili farkındalığı kapsar.

örnek:çevreden gelen aşırı talep karşısında türk kezoların bozulan fiziksel özfarkındalıkları ile gerçekten kendilerini bir şey zannetmeye başlamaları. bodur türk erkeğinin brad pitt bakışları atması da sayılabilir.
psikososyal özfarkındalık: başkalarının gözünden kendinizi nasıl gördüğünüz ve başkalarına göre kendi kişisel algınızı başkalarına göre betimleyen özfarkındalıktır.

örnek: benim hep burnum havada olduğunu söylerler, sinirli diye anlatırlar... bla bla bla.


gelişimsel özfarkındalık: psikolojik özfarkındalıkla yakın ilişki halinde olsa da bunu ayrı katagorize etme gereksinimi duyulmuş. gelişimsel özfarkındalık, kişinin bireysel geçmişi ve bireysel gelişimini yadsınamayacak ölçüde etkileyen belirli olaylara yönelik farkındalık anlamına gelir. Kronolojik olarak bulunduğunuz evre ile gelişimsel evreniz uyumlu mu, uyumsuzsa arıza nerede sorularını cevaplar.


örnek: 60-70 yaşındaki bir hacı abimizin ergenler gibi giyinmesi anormal gelişimsel özfarkındalıktır. Bkz. Kırkından sonra azan teke.

kültürel özfarkındalık:kendi milletinin/ırkının başka millet ve ırklar karşısındaki üstünlükleri veya kompleksleri içeren farkındalık türüdür.

örnek: yurtdışı türklerin, yaşadıkları kompleks sonucu ülkemize geldiklerinde anadillerinde değil de ısrarla bağıra bağıra yabancı dille konuşarak etrafa " ben üstün ırktanım/üstün kültürdenim" mesajı vermeye çalışmaları.

tüm özfarkındalık türlerindeki sapmalar bir yerlerde arıza olduğunu işaret eder.