Tiroit bezinde foliküllerin duvarında foliküler hücrelerin arasında veya foliküller arasında küçük gruplar takımlar halinde bulunan kalsitonin salgılanmasında görev alan oval ve düzensiz çekirdekli, kahverengi veya siyah tanecikli bir sitoplazmaya sahip hücre.