VAJİNA VE SERVİKS İÇİNDEKİ MİKRORGANİZMALARIN,ENDOMETRİUM,FALLOP TÜPLERİ, OVERLER VE ETRAFINDAKİ DOKUYA GEÇMESİ SONUCU MEYDANA GELİR.