herpes gestasyones adı da kullanılabilmektedir. otoimmün, veziko- bülloz şiddetli kaşıntı ile seyreden, sıklıkla gebeliğin geç dönemlerinde ve postpartum dönemde gelişen gebelik dermatozudur. nadiren trofoblastların habis tümörlerinde ve molar gebelikte de ortaya çıkabilir. PG görülme sıklığı 1/1700 - 1/ 50000 gebelikte bir görülür.