kelime anlamı kötümserliktir.Olumsuz yönleri, koşulları ve olasılıkları vurgulamak veya mümkün olan en kötü sonucu beklemek için bir eğilim. Lakin bu düşüncenin hiç Umut içermediği anlamına gelmez. Pozitif psikoloji, iyimserliği yüceltir ve kötümserliğin zararlı olduğunu gösterir. Pesimizme göre İhtiyacımız olan, olumsuz olasılıkları tanımamıza izin veren, ancak bunları önleyecek veya yönetecek kadar güçlü hissetmemize yardımcı olan dengeli bir dünya görüşüdür.