anka tıp dergisi olarak ta bilinir.
2019 yılında ilk sayısını çıkarmış bilimsel hakemli gene tıp dergisidir.
tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru-cevaplar ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.
editorlüğünü prof. dr. ibrahim ikizceli yapmaktadır.
erişim adresi acilx.com dur.