adet düzensizliği ya da adet görememe(amenore),kısırlık(infertilite) ya da oligomenore gibi belirti bulgularla karakterize,genelde doğurganlık çağında görülen bir hastalıktır.