bir sağlık hizmeti ünvanı. sağlık persroneline yardımcı olan hastane görevlisi denilebilir.