(bkz:menopoz) spontan olup olmadığına bakılmaksızın son menstrüal period tarihinden itibaren olan süreci tanımlar.