(bkz:proteinüri) , ödem ve sıklıkla diğer organ ve sistem bozukluklarının eşlik ettiği, gebelikte oluşan bir hipertansiyon sendromudur. gebeliğin 20. haftasından sonra gelişen hipertansiyona (>140/90) proteinürinin (>300mg/ 24 saat) eşlik etmesi olarak tanımlanır. gebeliğin sonlanması ile ortadan kalkmaktadır. preeklampsi durumunda kullanılan antihipertansifler ise; hidralazin hidroklorid (türkiye' de preperatı bulunmamakta), labetalol hidroklorid (kalp hastalarında kontraendikedir), (bkz:alfametil- dopa) (sistemik vasküler rezistansı azaltmakta ve gebelikte güvenle kullanılabilmekte ), nifeditin (kalsiyum kanal blokörü olup magnezyum sülfat ile kullanımı önerilmemektedir) sayılabilir. konservatif yaklaşımı ise yatak istirahati, konvülsiyon profilaksisi için 24 saat hospitalizasyon, 4 saatlik tansiyon ölçümü, AST, ldh, bilirubin seviyelerinin ve trombosit sayısının, 24 saatlik idrarda protein düzey takibi, fetüs biyofizik profilinin izlenmesi önerilebilir.
tonik-klonik kasılma,baş ağrısı,görme bozukluğu,mide sağ üst kadranda ağrı gibi belirtiler eşlik eder.