İnsan davranışlarının oluşum sürecini ve bu süreç sonrasında ortaya çıkan durumları,duyguları inceleyen bilim dalıdır.
nöropsikoloji, psikoendokrinoloji, psikonöroimmünoloji Gibi diğer bilim dalları ile ortak çalışır