sedef hastalığı olarak bilinmektedir. immün sistem yönünden değerlendirildiğinde hla- cw6' ya bağlı olarak hastalık tablosu şekillenebilir. bu nedenle hastalık hikayesi aileseldir. ayrıca immün sistemi baskılayan bazı ilaçlar ve duygusal dalgalanmalar hastalığı ortaya çıkarabilir.