fbpx
cpm_inboxCount

yazar adı gereklidir!

göster şifre gereklidir!

şifreni mi unuttun?

yazar adı gereklidir!

e-mail gereklidir!

göster parola gereklidir!

6 + 19 =

şifrenizi mi unuttunuz? Endişelenmeyin! Aşağıdaki bölgeden şifrenizi sıfırlayabilirsiniz!

e-posta gereklidir!

girişe dön

kapat

QT ve ilaçlar

  • ani ölüm ve bayılmalarla seyreden, doğuştan ya da tıbbi girişimlerle oluşabilen bir sendrom. özellikle sporculardaki ani ölümlerin bir kısmından sorumlu tutulmaktadır.bazı durumlar da ise doğuştan görünür.Çarpıntı,Senkop veya presenkop,Ani kardiyak arrest semptomlarını gösterir.
    qt uzatan ilaçlar
    Antibiyotikler:Eritromisin, klaritromisin, levofloksasin, spiramisinAntihistaminikler: Terfenadin, astemizol, difenhidraminAntimalaryal | Antiromatizmal:Klorokin, Hidroksiklorokinİştah Kesiciler: Fenfluramin, sibutraminAstım İlaçları: Beta agonistler,Dekonjestanlar: Efedrin, fenilefrin, psödoefedrinAntidepresant/antikonvülzan: Thioridazine, Haloperidol Mesoridazine, chlorpromazine, Amitriptyline, imiprmaine, Fosphenytoin.Antiaritmikler: Kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalolDiğer: amantadin, kloral hidrat, kortikosteroidler, bazı diüretikler, dolsetron, cisaprid, tacrolimus
    google play app store