Duyarlı bakterilerde dna kontrolü altında yapılan m rna polimeraz enzimini inhibe ederek protein sentezini engelleyen antistafilokokkal bir antibiyotiktir. Bakterisid etki gösterir. gram pozitif koklar a gram negatif basil lere ve mycobacterium tuberculosis ve mycobacterium lepra gibi aside dirençli bakterilere etkilidir. Temel olarak tbc tedavisinde kullanılırlar. staphylococcus aureus ve staphylococcus epidermidis üzerinde en güçlü olan ilaçtır. İdrarı portakal rengine boyar. Sadece parenteral kullanılır. İmmünsüpresif etki gösterirler ve hepatotoksiktirler.