Sağlık kurumlarında özellikli birim adı altındaki servis ve işlere denir. 112 acil, diyaliz, acil servis, ameliyathane ve yoğun bakımlar riskli birim olarak kabul edilir.
Bu birimlerde çalışan personeller diğer birimlerdekilere göre cüzzide olsa bir fark alırlar. Nedeni basit diğerlerine göre çalışma ortamlarında daha fazla tehlike vardır.