kendisi 1300lü yıllarda yaşamış bir türk hekim. aynı zamanda cerrahtır.17 yaşında hekimliğe başlamış,sağlıkla ilgili bir çok alanda çalışmalar yapmış,ilk türkçe cerrahi eserin sahibidir.
sadece kendi bilgilerine dayanarak yazdığı kitabü'l cerrahiyetü'l adlı eseri yaşadığı dönemde ilgi odağı olmuş hekimdir. dağlama yöntemine ilgi çekmiş ve kendisine ait resimleri hastalıklarla bağdaştırarak okurlarına aktarmıştır. tıpın ilk deneysel eseri olarak kayıtlara geçen mücerrebname yi yazmış kişidir. görsel
sabuncuoğlutıp ve cerrahi tarihi müzesi Anadolu'da müzikle tedavi yapılan ilk hastane olarak bilinmektedir.2011 yılından itibaren yapı, müzeye dönüştürülmüştür. amasyadadır.
Amasya'da bulunan eğitim araştırma hastanesi. 2012 yılında acil servisinden giriş yapıp apar topar apandisit ameliyatına alınmıştım. Hey gidi günler.