aort stenozu,pulmoner emboli,ventriküler taşikardi gibi kalp damar hastalıkları da senkopa neden olabilir.