prenatal,perinatal ya da yaşamın ilk 3 yılı içinde santral sinir sistemindeki bir anomaliye bağlı ortaya çıkar. hareket ya da postür bozukluğu vardır.