beyinde infarksiyon(tıkanma) ya da hemoraji ( kanama) nedeniyle ortaya çıkan ani gelişen hastalıklardır.