Şiddet, kelime kökeni Arapçadır ve şedd kelimesinden türemiştir. Herhangi bir hareketin, kuvvetin veya gücün derecesi olarak anlam bulmaktadır. . Kelimenin kök anlamı ise aşırılık ve normal dışı davranışı ifade ettiği için inandırma veya uzlaşma yerine kaba kuvvet kullanma anlamlarına da gelmektedir. Diğer kullandığımız alanlara göre şiddet kuvvetli bir sesi zayıf sesten ayırmaya yarayan nitelik (akustik anlamda), bir genin şiddetini, nüfuzunu ve ifade gücünü tayin eden iki parametrenin tümü (biyolojik anlamda), bir elektrik akımının etkisini niteleyen büyüklük (elektrik anlamında), bir kuvvetin yaptığı etki miktarı, bu kuvvetin ölçüsü (fizik anlamında), bir sesin yarattığı kuvvet duygusu (müzikal anlamda), beyinde, bütün duyumların merkezi olduğu sanılan bölümün çabuk kavrama özelliği, duyum keskinliği (psikolojik anlamda) gibi değişik anlamları vardır.