herhangi bir bölge üzerine verilen radyoaktif madde sayesinde bölgeden görüntü elde edilmesine denir. endokrinoloji de guatr, hipertiroidi,tiroid kanseri veya hipotiroidi teşhisinde kullanılır. diğer bir kullanım alanı da enfeksiyonlar dır. vücuttaki gizli enfeksiyon odaklarının tespitinde yardımcıdır. diğer bir kullanım alanı ise gastrointestinal sistem, karaciğer – dalak sintigrafisi ile abdominal ağrı, fonksiyon bozuklukları, iltihabi durumlar, ameliyat sonrası komplikasyonlar incelenmesin de kullanılır. diğer bir kullanım alanı olan genitoürüner sistem de ise; böbrek sintigrafileri ile böbreklerin kanlanması ve süzme fonksiyonları değerlendirilirmesin de idrar yolu enfeksiyonları böbrekte olup olmadığı hakkında önemli bilgiler verir. böbrek nakillerinde hasta takibi için kullanılır.aynı zaman da kardiyovasküler sistem de kalp yetmezliği, tıkalı olan kalp damarının kalp kasına verdiği zarar tesbiti gibi durumlar da kullanılır kas – iskelet sistemin de ise; (bkz:kemik sintigrafileri) ile primer veya metastazdaki kanserin kemiklere yayılım derecesi ve ağrıları tesbit eder.(pulmoner sistem de ise akçiğer sintigrafisi olarak akciğer hastalıkları nın tanısın da kullanılır.(bkz:santral sinir sistemi) de ise; beyin perfüzyon sintigrafisi ile epilepsi tümörler, kan dolaşım yetmezliği ve bunama, alzheimer tanısının konulmasın da yardımcı olur iken onkolojide ise :lenfosintigrafi, lenfatik drenajın ve lenf yollarındaki tıkanıklığın nedenlerinin araştırılması, ayrıca meme, prostat ve cilt kanserlerinde bekçi lenf düğümlerinin tespiti ve işaretlenmesi için kullanılır. kanserli odaklar ile kanserin gerek kemiğe gerekse diğer organlara sıçraması sintigrafik yöntemlerle değerlendirilebilir. kanserli kemiklerdeki ağrının tedavisinde de kullanılır