ekzokrin salgı bezlerin (tükrük, gözyaşı vb.) öncelikle tutulduğu, sistemik otoimmün bir hastalıktır.