Beyinde gelişen normal olmayan ve istem dışı elektrik boşalımlarının vücudun el, kol, yüz gibi belirli bölgelerinde bilinçsizce kasılma ve gevşemelere neden olmasını ifade ediyor. Genellikle ateş eşlik eder fakat bazen bu belirtiler gösterilmeden yüksek ateş yokken de havale başlayabiliyor buna soğuk havale deniyor.