* gastrointestinal kanal üzerinde inhibitör etkisi vardır.

* mide asidi ve pepsinojen salınmasını, pankreas ekzokrin salgısını, safra kesesi kaslarının kasılmalarını, bağırsak salgılarını, karaciğerden safra salgısını inhibe eder.

* gastrin, sekretin, kolesistokinin, vasoaktif intestinal peptid, glukagon, motilin, pankreatik polipeptid, insülin, gastrik inhibitör peptid sekresyonunu inhibe eder.


* gastrikasid ve pepsin, pankreatik bikarbonat ve enzimler, barsak sıvısı ve safra sekresyonunun inhibisyonunda rol oynar. mide boşalması, safra kesesi kontraksiyonu ve ince bağırsak geçişinin inhibisyonunda da rolü vardır.

* Glukoz ve aminoasitlerin absorbsiyonunun inhibisyonu, mezenterik ve çölyak kan akımının azalması, gastrointestinal mukozanın büyümesinin azalmasında rolü vardır.

* tedavide yeri -->varis kanamaları, akut pankraeatit, siroz, karsinoid tümörler, (bkz:Zollinger-Ellison Sondromu) , insülinomalar, peritonit vb.